فرآخوان عضویت مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس

به اطلاع کلیه فرهیختگان، نوآوران و نخبگان حوزه استارتاپی کشور می‌رساند دوازدهمین دوره فراخوان پذیرش متقاضیان عضویت در مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس که از ۱۶ مهر ماه آغاز شده است، تا ۱۰ آبان‌ماه سال‌ جاری ادامه خواهد داشت. …

گره‌گشایی استارتاپی: مشکلات صنعت از نگاه پارک فناوری پردیس

مهدی عظیمیان زواره مدیرکل توسعه شعب و پردیس‌ها و رییس مرکز شتابدهی نوآوری/ پارک فناوری پردیس مهندس عظیمان در رشته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی با گرایش مالی تحصیل کرده‌اند و سابقه ۱۲ سال فعالیت در پارک فناوری پردیس در سمت‌های مختلف …