بسته حمایتی به مدد زیست بوم نوآوری و فناوری

به پیشنهاد مرکز شتابدهی نوآوری و پیگیری معاونت علمی و فناوری ریاست حمایت از کسب و کارهای نوپایی آسیب دیده از بحران کرونا محقق گردید. بر این اساس با هدف حمایت و کمک به تداوم کسب و کار شرکت‌های کوچک (نیروی …

3 اردیبهشت 1399

دسته‌بندی نشده