26 فروردین 1399

دسته‌بندی نشده

کارا، شتابدهنده ای در خدمت سلامت مردم

با آغاز بحران کرونا ویروس جدید، تمام کشور به منظور مقابله با این پدیده، بسیج گردیده است. زیست بوم نوآوری کشورمان نیز به عنوان یکی از بازیگران کلیدی نقش جدی در ارائه راهکارهای نوآورانه و فناورانه در این شرایط داشته است. یکی از عناصر فعال زیست بوم نوآوری در این بحران، شتابدهنده سلامت الکترونیک کارا است که در راستای مسولیت اجتماعی به همراه پرتفولیوی خود خدمات موثر و ارزشمندی را ارائه نموده است. در ادامه تعدادی از خدمات این شتابدهنده عضو کارخانه نوآوری آزادی برای آشنایی و استفاده قابل مشاهده است.

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.