کارا، شتابدهنده ای در خدمت سلامت مردم

با آغاز بحران کرونا ویروس جدید، تمام کشور به منظور مقابله با این پدیده، بسیج گردیده است. زیست بوم نوآوری کشورمان نیز به عنوان یکی از بازیگران کلیدی نقش جدی در ارائه راهکارهای نوآورانه و فناورانه در این شرایط داشته است. …

26 فروردین 1399

دسته‌بندی نشده