مرتضی بانک در کارخانه نوآوری آزادی

آقای مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور در کارخانه نوآوری آزادی از نزدیک شاهد فعالیت‌ زیست بوم نوآوری شکل گرفته در کارخانه بوند. در این بازدید مهندس عظیمیان مدیریت کارخانه، ضمن تشریح …

14 بهمن 1398

دسته‌بندی نشده