دکتر ظریف در کارخانه نوآوری آزادی

مهدی عظیمیان در بازدید دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه از کارخانه نوآوری آزادی با اشاره بخش های مختلف این کارخانه افزود: این کارخانه در جهت ترویج فرهنگ کارآفرینی، تقویت اقتصاد دانش بنیان در کشور و نیز افزایش سرمایه در …

فرآخوان عضویت مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس

به اطلاع کلیه فرهیختگان، نوآوران و نخبگان حوزه استارتاپی کشور می‌رساند دوازدهمین دوره فراخوان پذیرش متقاضیان عضویت در مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس که از ۱۶ مهر ماه آغاز شده است، تا ۱۰ آبان‌ماه سال‌ جاری ادامه خواهد داشت. …

علیرضا دانشگر، استاندار سمنان و مدیران ارشد این استان در بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

علیرضا دانشگر، استاندار سمنان به همراه مدیران ارشد این استان ضمن بازدید از کارخانه نوآوری آزادی و جلسه با مدیران پارک فناوری پردیس،  با شتابدهنده‌های نوآوری و استارتاپ‌های عضو کارخانه آشنا شدند. در این بازدید نقش کارخانه های نوآوری در پیشبرد …

گره‌گشایی استارتاپی: مشکلات صنعت از نگاه پارک فناوری پردیس

مهدی عظیمیان زواره مدیرکل توسعه شعب و پردیس‌ها و رییس مرکز شتابدهی نوآوری/ پارک فناوری پردیس مهندس عظیمان در رشته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی با گرایش مالی تحصیل کرده‌اند و سابقه ۱۲ سال فعالیت در پارک فناوری پردیس در سمت‌های مختلف …