بازدید هیئت امنای پارک علم و فناوری گیلان از کارخانه نوآوری آزادی

هیئت امنای پارک علم و فناوری گیلان متشکل از دکتر باستی ریاست پارک، دکتر فرزام صفت معاون استانداری گیلان و … اقدام به بازید از کارخانه نوآوری آزادی نمودند. در این بازید جناب آقای مهندس عظیمیان، مدیر کل توسعه شعب و …

6 شهریور 1398

دسته‌بندی نشده