عقد تفاهم نامه همکاری اسپید با کارخانه نوآوری آزادی

تیم ها و مجموعه های مستقر در کارخانه نوآوری آزادی میتوانند ارسالهای تجمیعی خود را با ۲۰ درصد تخفیف،به اسپید بسپارند و از خدمات و سرویسهای ارسال اسپید بهره مند شوند. http://speeddeliv.com/business

3 شهریور 1398

دسته‌بندی نشده